Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Bank en verzekeringen1947/6803/1920/1/45
Studiegids

Bank en verzekeringen

1947/6803/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 143,50 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Carrijn Leen
Andere docenten: Claes Jan, Vanlerberghe Filip, Vanneste Liesje
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiënt en effectief bedrijfsbeheer.Leerdoel ElementairBS
BEM/0500De bachelor BEM handelt op een ethische, duurzame, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze en heeft aandacht voor de internationale en/of interculturele context.Leerdoel ElementairBS
BEM/1500De bachelor BEM inventariseert en analyseert risico's die particulieren en ondernemingen lopen, formuleert proactief en autonoom verzekeringsadvies, is verantwoordelijk voor de schaderegeling en neemt relevante regelgeving daarbij in acht.Leerdoel ElementairBS
BEM/1600De bachelor BEM adviseert proactief beleggingsvoorstellen of stelt een beleggingsportefeuille samen, rekening houdende met het profiel van de klant en relevante regelgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/1700De bachelor BEM identificeert de financieringsbehoeften van particuliere en professionele klanten en formuleert autonoom, rekening houdend met relevante regelgeving, voorstellen tot het samenstellen van een passende financieringsstrategie.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen

LDE-I-2 De student beschrijft de financiële- en boekhoudprocessen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.
LDE-III-1 De student begrijpt en onderzoekt op welke manier beleggingsgedrag consequenties heeft op het ecologische en/of maatschappelijke systeem, zowel op korte als op lange termijn.
LDE-V-I De student kent het referentiekader van de actuele deontologische en ethische beroepsspecifieke gedragsregels over beleggingen en is zich ervan bewust dat dit kan verschillen in diverse culturele contexten.
LDE-I De student heeft kennis van en inzicht in de basisbegrippen, -structuur en -beginselen inzake verzekeringen.
LDE-III De student identificeert, benoemt en beschrijft de voor- en nadelen m.b.t. de fiscaliteit van verzekeringen en past dit toe in een afgebakende context.
LDE-I De student heeft kennis van en inzicht in de basisbegrippen, -structuur -en beginselen van beleggingsproducten.
LDE-II De student identificeert, benoemt en beschrijft in een afgebakende context de verschillende risico's verbonden aan beleggingsproducten.
LDE-III De student identificeert, benoemt en beschrijft de voor- en nadelen m.b.t. de fiscaliteit van beleggingen en past dit toe in een afgebakende context.
LDE-V De student heeft inzicht in de structuur van het financiewezen, dit zowel nationaal als internationaal, en in de werking van de centrale banken en van de banken onderling.
LDE-II-1 De student heeft kennis van en inzicht in de basisbegrippen en -principes van de verschillende financieringsvormen, -behoefte en -strategie voor particulieren.
LDE-III De student identificeert, benoemt en beschrijft in een afgebakende context de verschillende risico's verbonden aan de financieringsbehoeften.

Omschrijving Inhoud

Het OLOD ‘Bank en Verzekeringen’ omvat vier grote luiken: Bank, Beleggingen, Kredieten en Verzekeringen. Uiteraard worden deze grote items verder onderverdeeld.

In het onderdeel ‘Bank’ is er onder andere een hoofdstuk over het financiewezen (zowel in enge als in brede zin), de financiële intermediatie, de betalingssystemen, de financiële diensten.

Het onderdeel 'Beleggingen' behandelt 'Start-to-invest', de risicoloze spaarproducten, aandelen, obligaties, ICB’s.

Het luik 'Kredieten' is vooral toegespitst op kredieten voor particulieren en bevat een grondige bespreking van het consumentenkrediet en het woonkrediet.

Het onderdeel ‘Verzekeringen’ omvat o.a. een korte bespreking van de wetgeving in de verzekeringswereld en een hoofdstuk over de courante verzekeringsproducten.

Het handboek wordt tijdens de contactblokken aangevuld met actualiteit uit de financiële wereld en uit het verzekeringswezen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: start begin semester
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 16/09/2019 of 10/02/2020
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd30,00 uren
 • Omschrijving: begin semester
 • Duur: 1 semester
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,50 uren
 • Omschrijving: begin semester
 • Duur: 1 semester
Zelfstudie
Zelfstudie75,00 uren
 • Omschrijving: begin semester
 • Duur: 1 semester

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de onderwijsorganisatie en onderwijswerkvormen in dit olod.

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
Van Aandeel tot ZichtrekeningVerplicht
 • Auteur: Leen Carrijn
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-639-3009-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.