Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Kennis en bevraging van informatiebronnen A19281/6293/1920/1/10
Studiegids

Kennis en bevraging van informatiebronnen A

19281/6293/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • HBO5 Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 127,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: Tielens Joris
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 3

Omschrijving Doelstellingen

ABC 2.1 : zelfstandig en doelgericht vanuit verschillende bronnen informatie verwerven en verwerken
ABC 2.6 : kritisch omgaan met informatiebronnen en onderzoeksgegevens
SBC 1.3 : de meest aangewezen zoekstrategieën en bronnen gebruiken
SBC 1.5 : de informatie controleren op herkomst, betrouwbaarheid en volledigheid
SBC 1.7 : de verworven kennis over de gebruikte zoekstrategie delen met collega’s
SBC 2.5 : instructies over de zoekwijzen en het gebruik van databanken aan de klanten geven zodat de klant zelfstandig kan zoeken

Omschrijving Inhoud

• het algemeen bibliografisch apparaat : samenstelling en samenhang, in gedrukte en elektronische vorm
o bibliografieën van bibliografieën
o literatuurgidsen
o universele bibliografieën
o nationale bibliografieën
o catalogi
o bibliografieën van bijzondere literatuurgenres
o bibliografische hulpmiddelen

• vraaganalyse : welke elementen uit een vraagstelling leiden naar de geschikte bronnen om de vraag te beantwoorden

• evaluatie van het gevonden antwoord

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges35,00 uren
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd40,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie50,00 uren

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Cursusteksten
Informatiebronnen AVerplicht
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
  • Medium: Digitale leeromgeving
  • Niet te koop via de verkoopdienst
  • Niet in voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste examenperiode binnen examenroosterRapporten100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterRapporten100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.