Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Archieven20232/6282/1920/1/23
Studiegids

Archieven

20232/6282/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 115,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: Haeck Tom
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
IBA/0100De gegradueerde bevordert de informatievaardigheid en mediawijsheid van de klant door het informatieaanbod toegankelijk en klantvriendelijk te organiseren en te optimaliseren, dit met respect voor de juridische aspecten, en met het oog op co-creatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.LeerresultaatALG
IBA/0101De student schetst het aanbod van de informatiesector in verschillende contexten.Leerdoel ElementairALG
IBA/0103De student illustreert de structuur en de samenhang tussen de verschillende actoren in de informatiesector.Leerdoel ElementairALG
IBA/0104De student vertelt in eigen woorden de concepten en mogelijkheden van publieke dienstverlening in de informatiesector.Leerdoel ElementairALG
IBA/0500In overleg met de leidinggevende draagt de gegradueerde bij aan de interne kwaliteitszorg door de werking van de bibliotheek/het archief en de dienstverlening voor de (potentiƫle) klant te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en mee te werken aan de implementatie ervan.LeerresultaatALG
IBA/0501De student legt de werking en het doel van de organisatie uit. Leerdoel ElementairALG
IBA/0700De gegradueerde bouwt zijn deskundigheid op vanuit (zelf)reflectie en door (digitale) ontwikkeling op te volgen.LeerresultaatALG
IBA/0702De student volgt ontwikkelingen in de sector op. Leerdoel ElementairALG

Omschrijving Inhoud

  • Basisbegrippen en beginselen archivistiek, elementair begrippenapparaat en basisprincipes over archiveren van dynamische tot statische fase.
  • Kennismaking met de archiefsector en de actuele ontwikkelingen binnen die sector
  • Wetgeving en beroepscode
  • Studiebezoeken aan een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke archiefinstelling

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges28,00 uren
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd32,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
Werkplekleren
Op de werkplek25,00 uren
Studiebezoek12,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie16,00 uren

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Cursusteksten
ArchievenVerplicht
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
  • Medium: Digitale leeromgeving
  • Niet te koop via de verkoopdienst
  • Niet in voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste examenperiode binnen examenroosterRapporten50,00
eerste examenperiode buiten examenroosterSchriftelijk50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk50,00
derde examenperiode binnen examenroosterRapporten50,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De student dient te slagen voor beide evaluatie-onderdelen om te slagen voor het opleidingsonderdeel.

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.