Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
ICT in de informatiesector20234/6282/1920/1/91
Studiegids

ICT in de informatiesector

20234/6282/1920/1/91
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 110,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: Bogman Tom
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
IBA/0100De gegradueerde bevordert de informatievaardigheid en mediawijsheid van de klant door het informatieaanbod toegankelijk en klantvriendelijk te organiseren en te optimaliseren, dit met respect voor de juridische aspecten, en met het oog op co-creatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.LeerresultaatALG
IBA/0106De student vergelijkt de verschillende ICT-toepassingen voor de dienstverlening in de informatiesector.Leerdoel ElementairALG
IBA/0300De gegradueerde werkt geschikte communicatiemiddelen uit en voert promotie in functie van de algemene werking, vormingen, activiteiten en/of projecten van het archief of de bibliotheek. LeerresultaatALG
IBA/0303De student gebruikt kantoorsoftware, internettoepassingen, multimedia en opmaakprogramma's. Leerdoel ElementairALG
IBA/2300De gegradueerde beheert en bewaart duurzaam de fysieke en de digitale informatie in het archief. LeerresultaatALG
IBA/2302De student beschrijft het ICT-netwerk van het archief in functie van het informatieaanbod en de bewaring. Leerdoel ElementairALG
IBA/3200De gegradueerde verstrekt gespecialiseerde informatie o.a. via de beschikbare (digitale) kanalen aan de klanten van het bibliotheek- en informatieaanbod.LeerresultaatALG
IBA/3203De student gebruikt informatiebeheersystemen en zoeksystemen. Leerdoel ElementairALG
IBA/3300De gegradueerde beheert en bewaart duurzaam de fysieke en de digitale informatie in de bibliotheek.LeerresultaatALG
IBA/3303De student beschrijft het ICT-netwerk van de bibliotheek in functie van het informatieaanbod en de bewaring. Leerdoel ElementairALG

Omschrijving Inhoud

Inleiding in volgende onderwerpen:
  • De student verkent computernetwerken: kenmerken, netwerkvormen, netwerkarchitectuur en -apparatuur, draadloze netwerken
  • De student maakt kennis met systeemonderhoud van pc's en randapparatuur
  • De student bestudeert de hardware met betrekking op gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en doelmatigheid

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges35,00 uren
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd40,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd5,00 uren
Werkplekleren
Op de werkplek10,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie20,00 uren

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Cursusteksten
ICT in de informatiesectorVerplicht
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
  • Medium: Digitale leeromgeving
  • Niet te koop via de verkoopdienst
  • Niet in voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede examenperiode buiten examenroosterRapporten50,00
tweede examenperiode binnen examenroosterMondeling50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterMondeling50,00
derde examenperiode binnen examenroosterRapporten50,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.