Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Informatie in profit en non-profit20236/6282/1920/1/62
Studiegids

Informatie in profit en non-profit

20236/6282/1920/1/62
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 85,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: Bogman Tom
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
IBA/0100De gegradueerde bevordert de informatievaardigheid en mediawijsheid van de klant door het informatieaanbod toegankelijk en klantvriendelijk te organiseren en te optimaliseren, dit met respect voor de juridische aspecten, en met het oog op co-creatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.LeerresultaatALG
IBA/0101De student schetst het aanbod van de informatiesector in verschillende contexten.Leerdoel ElementairALG
IBA/0103De student illustreert de structuur en de samenhang tussen de verschillende actoren in de informatiesector.Leerdoel ElementairALG
IBA/0104De student vertelt in eigen woorden de concepten en mogelijkheden van publieke dienstverlening in de informatiesector.Leerdoel ElementairALG
IBA/0500In overleg met de leidinggevende draagt de gegradueerde bij aan de interne kwaliteitszorg door de werking van de bibliotheek/het archief en de dienstverlening voor de (potentiële) klant te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en mee te werken aan de implementatie ervan.LeerresultaatALG
IBA/0501De student legt de werking en het doel van de organisatie uit. Leerdoel ElementairALG
IBA/0700De gegradueerde bouwt zijn deskundigheid op vanuit (zelf)reflectie en door (digitale) ontwikkeling op te volgen.LeerresultaatALG
IBA/0702De student volgt ontwikkelingen in de sector op. Leerdoel ElementairALG

Omschrijving Inhoud

  • Inleiding in de sector van profit en non-profit informatiecentra: bedrijfsbibliotheken, sociaal-economische organisaties met bibliotheken, vzw- en ngo-bibliotheken, informatie in juridische sector (vnl. advocatenbureau’s), (inter)nationale en regionale organisaties met bibliotheek- of informatiecentrum.
  • Inzicht in de specificiteit van missies, opdracht en werking van deze centra in relatie tot hun overkoepelende instelling.
  • Overzicht van het aanbod, de netwerking, en van de overlap en samenwerking met andere bibliotheeksectoren.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges28,00 uren
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd28,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
Werkplekleren
Op de werkplek12,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie15,00 uren

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Cursusteksten
Informatie in profit en non-profitVerplicht
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
  • Medium: Digitale leeromgeving
  • Niet te koop via de verkoopdienst
  • Niet in voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede examenperiode buiten examenroosterRapporten60,00
tweede examenperiode binnen examenroosterMondeling40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterRapporten60,00
derde examenperiode binnen examenroosterMondeling40,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.