Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Werkplekleren skills lab: Datamanagement (AL)20974/6284/1920/1/17
Studiegids

Werkplekleren skills lab: Datamanagement (AL)

20974/6284/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat Marketing, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Marketing als Werkplekleren skills lab: dataemanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: De Clercq Isabelle, Punie Kristof
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
MRK/0200De gegradueerde is ICT-vaardig en zet technieken, digitale tools en media passend en duurzaam in.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
MRK/0300De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht binnen een marketing- of communicatiecontext.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
MRK/1000De gegradueerde beheert mee de datastromen en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan en handelt hierbij vanuit een deontologisch kader.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS

Omschrijving Doelstellingen

OLR2
De gegradueerde is ICT-vaardig en zet technieken, digitale tools en media passend, creatief en duurzaam in.

2.1-V De student gebruikt technieken in functie van een marketing- of
communicatieactie of -project.
2.2-V De student gebruikt kantoorsoftware in functie van een marketing- of communicatieactie of
-project.
2.3-V De student gebruikt digitale tools in functie van een marketing- of communicatieactie of
-project.

OLR3
De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht binnen een marketing- of communicatiecontext.

3.2-V De student identificeert de doelstellingen van concrete marketing- of
V communicatieacties en -projecten.

OLR10
De gegradueerde beheer mee de datastromen en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan en handelt hierbij vanuit een deontolgisch kader.

10.1-V De student consulteert datamanagement-systemen en rekenbladen in een
communicatiecontext.
10.2-V De student onderscheidt correct en fout gebruik van data vanuit
de geldende regelgeving in een marketingcontext.

Omschrijving Inhoud

o Projectwerk informatiemanagement
o Praktische toepassingen tools informatiemanagement (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, …)

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd75,00 uren
 • Opmerking: Er worden een aantal contactmomenten ingericht

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Raadpleeg de studiewijzer voor meer details over de onderwijsorganisatie en onderwijswerkvormen in dit olod.

"In het kader van blended learning bereid je de lessen en coachingsessies grondig voor. Je studeert de theorie in een maakt zelfstandig de oefeningen. Als de voorbereiding niet voldoende is gebeurd, kan de toegang tot de les je worden ontzegd totdat de voorbereiding is gemaakt."

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Uitrustings- en werkmateriaal
Digitaal leerpad via CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
MicoonVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede examenperiode buiten examenroosterWerkstuk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterWerkstuk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.De BUR-evaluaties kunnen op verschillende momenten tijdens de module plaatsvinden.

Correct omgaan met bronnen:
"De student moet het gebruik van de intellectuele eigendom van anderen (teksten, ideeën, illustraties, enz.) steeds op correcte wijze refereren aan de bron. Deze vaardigheid is cruciaal. Ook kopiëren van eigen werk (uit andere olods of uit vorige academiejaren) kan enkel mits toestemming van de docent en mits expliciete bronvermelding. Plagiaat wordt aanzien als een onregelmatigheid."

Overschrijden van deadlines bij het inleveren van taken:
"Wie de deadline voor het inleveren van een opdracht overschrijdt, verliest het recht om de taak in te leveren en kan dus niet worden gequoteerd. Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, hebben het recht op een nieuwe inleverdatum."

Examens/testen op eigen laptop:
"De student zorgt zelf voor het nodige materiaal om het evaluatiemoment via de laptop mogelijk te maken (vb. opgeladen laptopbatterijen, oortjes, enz. )"