Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Excel Advanced20130/9130/2021/1/36
Studiegids

Excel Advanced

20130/9130/2021/1/36
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management
 • Bachelor of International Office Management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

((geslaagd voor e-Officemanagement 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor ICT Toolkit) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.
Totale studietijd: 119,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (georganiseerd in semester 1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, Groenweghe Annelies, Masschaele Brecht
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 3

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0407De student lost problemen op systematische wijze op via een gepaste oplossingsstrategie. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0408De student beoordeelt mogelijke oplossingen in relatie tot het oorspronkelijke probleem en zoekt alternatieven wanneer bepaalde manieren van aanpak of oplossingen niet effectief blijken te zijn. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/1007De student neemt zijn taak en rol als lid van een (cultureel) divers team op en voert dit uit in overeenstemming met de afspraken en verwachte kwaliteitseisen. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/1013De student past als lid van het team zijn gedrag aan op basis van feedback of aan gewijzigde omstandigheden (veranderingen in de opdracht, negatieve of positieve resultaten, extra werk,…). Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
IOM/0200Managing and organizing autonomously and systematically the administration of the company or organization so that colleagues with the appropriate access rights have easy access.LeerresultaatBS
IOM/0700Applying efficiently and fluently appropriate ICT and web2.0 tools and social media in such a fashion as to support company operations.LeerresultaatBS
IOM/0900Co-operating efficiently and constructively in a multidisciplinary, diverse and intercultural professional environment both with colleagues and stakeholders nationally and internationally thus helping to create such an environment.LeerresultaatBS
IOM/1100Within the company or organization showing entrepreneurial spirit and perseverance in a creative way to initiate innovation or to solve problems in order to create added value for the professional environment.LeerresultaatBS
ORM/0206ORM/0206 De student verzamelt, sorteert en codeert gegevens in een bestaand (digitaal) informatiesysteem en gebruikt hiervoor relevante technieken en software.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
ORM/0713ORM/0713 De student beschrijft gevorderde toepassingsmogelijkheden van gegevenslijsten en -tabellen en gebruikt deze doelgericht in functie van gegevensbeheer. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS

Omschrijving Inhoud

 • (Short) refreshment of the MS Excel basic functionalities
 • Using multiple worksheets
 • Using advanced functions and formulas
 • Using lists of data: database functions, pivot tables, pivot charts, filters, tables
 • Customizing worksheets
 • Using macros
 • Developing an Excel project to automate/digitize a real arithmetical administrative process (user-friendly and efficiently)
 • In order to gain a deeper insight into the subject matter and to be able to apply the various aspects in practice, work is done around a number of (real) integrated cases.
Consult the study guide for more information about the content of this course.
 

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
 • Opmerking: Aanbevolen vereisten: i7 processor & 8 GB RAM
  Windows pc of Mac waarop Windows gesimuleerd wordt
Software pakket: Office 365Verplicht
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Studentenlicentie LinkedIn LearningVerplicht
 • Editie: 2020-2021
 • ISBN-nr: 998-00-000-0007-5
 • Medium: Internet
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges32,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 14/09/2020
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd35,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie50,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

 
De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk65,00
eerste examenperiode buiten examenroosterRapporten10,00
eerste examenperiode buiten examenroosterWerkstuk25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterRapporten10,00
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk65,00
derde examenperiode binnen examenroosterWerkstuk25,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)