Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
ICT13409/9127/2021/1/75
Studiegids

ICT

13409/9127/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor of International Office Management als ICT Toolkit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2021 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Breemersch Christophe, Claes Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.LeerresultaatBS
BEM/0403De student werkt nauwkeurig, houdt zich aan de afspraken en procedures, controleert zijn werk en ziet fouten. Leerdoel ElementairBS
BEM/0600De bachelor BEM maakt efficiënt en effectief gebruik van digitale tools om de algemene werking van bedrijven of organisaties en het eigen professioneel functioneren te ondersteunen.LeerresultaatBS
BEM/0602De student maakt elementair gebruik van digitale tools in het kader van een eenvoudige probleemstelling. Leerdoel ElementairBS
BEM/0603De student is zich bewust van gedragsnormen bij gebruik van digitale tools en bij interactie in digitale omgevingen. Leerdoel ElementairBS
BEM/0604De student creëert en beheert meerdere digitale identiteiten met de nodige aandacht voor de bescherming van de online reputatie van het individu of het bedrijf/organisatie. Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Inhoud

MS EXCEL (basic + advanced):
- Basic operations, working with formulas, cell addressing, data types and data validation
- (Nested) functions (Logical functions, Lookup functions, Date functions, Text functions, Statistical functions, Rounding functions)
- Working with data - analyzing data (Lists, Tables, Pivot tables)
- Filtering and sorting data (Autofilter, Advanced filter)
- Visualizing data (Charts, Pivot charts, sparklines)
- Formatting data (Formatting worksheets, (custom) cell formatting, conditional formatting)
- Page settings
...

MS WORD

- Formatting text, paragraphs, pages
- Working with styles
- Working with sections
- Headers - Footers
- Columns
- Table of contents
- Table of figures
- Index
- Working with fields
- Referencing correctly (APA sources, citations, bibliography)
- Mail merge
...

MS POWERPOINT

- Basic operations
- Master slides
- Animations
- Transitions
- Presentation skills


OFFICE 365

- Introduction to Office 365 (OneDrive, OneNote, Outlook, Forms,...)
- Integrated use of the Office suite for online collaboration

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
Studentenlicentie LinkedIn LearningVerplicht
 • Editie: 2020-2021
 • ISBN-nr: 998-00-000-0007-5
 • Medium: Internet
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
 • Opmerking: Please check MijnDinar/Canvas for more information on the conditions of the student license of LinkedIn Learning. This article can be bought, but cannot be picked up in the shop on campus. You will receive an email with instructions within one week after purchase. The license expires at the end of the current academic year (early September)

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 14/09/2020 or 08/02/2020
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd106,00 uren
 • Duur: 12 weken
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd8,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made. De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk75,00
eerste of tweede examenperiode buiten examenroosterWerkstuk25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Correct and appropriate language use increases the clarity of a text. Giving proper consideration to correct language use can therefore enhance your chances of success!

Consult the Study guide for more details about the evaluation and other agreements concerning this course

Students must ALWAYS CORRECTLY refer to the sources when using intellectual property of others (texts, ideas, visuals, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered as an irregularity (see Plagiarism BEM and plagiarism procedure IBM).

Students who do not hand in before the deadline, lose the right to submit the assignment and therefore will not be scored. Only students who are legitimately absent are entitled to a new submission date.


For organisational reasons, the evaluation method of the course unit will be different for the 1st and 2nd exam opportunity.