Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Banking & Finance11039/9127/2021/1/05
Studiegids

Banking & Finance

11039/9127/2021/1/05
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 140,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2021 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, Masschaele Brecht
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiƫnt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0101De student beschrijft financiƫle processen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.LeerresultaatBS
BEM/0401De student analyseert een probleem/proces/opdracht nauwgezet en onderscheidt deelproblemen waar relevant. Leerdoel ElementairBS
BEM/1900De bachelor BEM heeft inzicht in internationale bedrijfsvoering, kan uitdagingen en opportuniteiten in een bestaande of nieuwe globale bedrijfscontext identificeren, analyseren en beoordelen en is daarbij alert voor economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en culturele factoren.LeerresultaatBS
BEM/1910De student beschrijft algemene economische en bedrijfskundige principes in een internationale omgeving.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen


Omschrijving Inhoud

Goals and governance of the corporation
Financial markets and institutions
Time value of money
Valuing bonds and stocks
Introduction to corporate financing
Venture capital, private equity, crowd funding, IPO
International financial management: foreign exchange

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
Fundamentals of Corporate FinanceVerplicht
 • Auteur: Brealey, Myers and Marcus
 • Uitgever: McGraw-Hill
 • Editie: 11th
 • ISBN-nr: 978-12-651-0259-3
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 14/09/2020 or 08/02/2021
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
 • Duur: 1 semester
Zelfstudie
Zelfstudie102,00 uren
 • Duur: 1 semester

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course for more details about the educational organisation

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare exercises independently. If you come to class insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made. De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements.

The student must always correctly refer to the source when using the intellectual property of others (texts, ideas, images, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered an irregularity (see plagiarism procedure BEM ).

Students who do not hand in before the deadline, lose the right to submit the assignment and therefore will not be scored. Only students with legal absence are entitled to a new submission date.

A system of standard setting is applied for grading the written exam of this course unit