Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Economics9813/9127/2021/1/31
Studiegids

Economics

9813/9127/2021/1/31
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2021 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, Masschaele Brecht
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiënt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0102De student beschrijft economische processen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/1900De bachelor BEM heeft inzicht in internationale bedrijfsvoering, kan uitdagingen en opportuniteiten in een bestaande of nieuwe globale bedrijfscontext identificeren, analyseren en beoordelen en is daarbij alert voor economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en culturele factoren.LeerresultaatBS
BEM/1910De student beschrijft algemene economische en bedrijfskundige principes in een internationale omgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/1913De student beschrijft en begrijpt internationale economische processen en beslissingen vanuit een eenvoudige, duidelijk omschreven bedrijfs- en organisatiecontext.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen


Beoordelingscriteria
Omschrijving Inhoud

- Introduction to economics: scope, method and the economic problem

- Consumers: household behaviour, consumer choice, demand and elasticity of demand

- Producers: production process, supply and elasticity of supply

- The market system, the market forms, market imperfections

- The core of macroeconomic theory (indicators, business cycle, GDP, employment, inflation, money / monetary and fiscal policy)

- The world economy (balance of payments / currency exchange rates, sustainable economic growth)

- The Government: role and policy

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
EconomicsVerplicht
 • Auteur: Karl E. Case; Ray C. Fair; Sharon E. Oster,
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-17-872-6094-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges27,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 14/09/2020 or 08/02/2021
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,50 uren
Zelfstudie
Zelfstudie70,50 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about the educational organisation.

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come to class insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00evaluation in January or June
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00evaluation in August

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements

The student must always correctly refer to the source when using the intellectual property of others (texts, ideas, images, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered an irregularity (see plagiarism procedure BEM and plagiarism procedure IBM