Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Accounting11036/9990/2122/1/13
Studiegids

Accounting

11036/9990/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2021 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2022 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, Deprez Nico, Van den Perre Katrien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiƫnt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0101De student beschrijft financiƫle processen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.LeerresultaatBS
BEM/0403De student werkt nauwkeurig, houdt zich aan de afspraken en procedures, controleert zijn werk en ziet fouten. Leerdoel ElementairBS
BEM/1900De bachelor BEM heeft inzicht in internationale bedrijfsvoering, kan uitdagingen en opportuniteiten in een bestaande of nieuwe globale bedrijfscontext identificeren, analyseren en beoordelen en is daarbij alert voor economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en culturele factoren.LeerresultaatBS
BEM/1910De student beschrijft algemene economische en bedrijfskundige principes in een internationale omgeving.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen

Omschrijving Inhoud

 • Accounting equation, basic principles of double entry bookkeeping, basic principles of accrual basis accounting
 • Accounting for merchandising operations (including inventory), adjusting entries (accruals and deferrals), closing entries, correcting entries
 • Calculation of results and preparation of different types of trial balances, classified statemenf of financial position, owner's equity statement, multiple step income statement, comprehensive income statement
 • Introduction to differences US GAAP/IFRS

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
Accounting Principles IFRS versionVerplicht
 • Auteur: Jerry Weygandt, Paul Kimmer en Dondald Kieso
 • ISBN-nr: 978-11-194-1961-7
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 20/09/2021 or 14/02/2022
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd3,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie86,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about the educational organisation.

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come to class insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made.

Education and assessment will be organised as described on these ECTS sheets, except when measures must be taken due to a pandemic, and other education and assessment methods are used accordingly.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk70,00
eerste of tweede examenperiode buiten examenroosterSchriftelijk30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the study guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements.
The student must always correctly refer to the source when using the intellectual property of others (texts, ideas, images, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered an irregularity (see study contract and student course guide for the plagiarism procedure).
For organisational reasons, the evaluation method of the course unit differs for the 1st and 2nd exam opportunity.
Students themselves must bring the necessary equipment in order to take the exam/test on laptop (e.g. charged laptop battery, earphones, webcam etc.)
Knowledge of software updates is part of the learning content.
Correct and appropriate language use increases the clarity of a text. Giving proper consideration to correct use of language can thus contribute to your chances of success.