Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Financial Management & Tax14051/9990/2122/1/91
Studiegids

Financial Management & Tax

14051/9990/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

geslaagd voor Accounting EN geslaagd voor Business Economics EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN (eerder ingeschreven voor Banking & Finance OF simultaan te volgen met Banking & Finance).
Totale studietijd: 175,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2021 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2022 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Ballart Jordi, Bogaert Ignace, Claes Jan, El Moussaoui Saloua, Van den Perre Katrien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 3 of Semester 4

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiënt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0110De student analyseert kritisch financiële processen in een complexe gecontroleerde of eenvoudige reële bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0200De bachelor BEM draagt op een breeddenkende wijze samen met verschillende actoren actief bij aan de realisatie van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.LeerresultaatBS
BEM/0204De student is zich bewust van het belang van risicobeheer in een onderneming, inventariseert en beoordeelt risico's die het bereiken van de strategische doelstellingen in de weg kunnen staan. Leerdoel ElementairBS
BEM/0207eDe student reikt oplossingen aan om risico's mbt investeringsanalyse, die het bereiken van de strategische doelstellingen in de weg kunnen staan, te vermijden, te beperken.Leerdoel ElementairBS
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.LeerresultaatBS
BEM/0407De student lost problemen op systematische wijze op via een gepaste oplossingsstrategie. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS

Beoordelingscriteria

 

Omschrijving Inhoud

The role of the financial manager, cash flow analysis, capital expenditures, risk, opportunity costs & valuation, financing the firm, long term financial planning.
Introduction to management accounting, job order costing, process costing, budgetary planning, budgetary control & responsibility planning, standard costs & balanced scorecard.
Introduction to tax, introduction to personal and corporate income tax, VAT, double taxation, transfer pricing.
Overall context IFRS Statements 


Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
accounting principles IFRS version 2021Verplicht
 • Auteur: Jerry Weygandt, Paul Kimmer en Dondald Kieso
 • ISBN-nr: 978-11-194-1961-7
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
 • Opmerking: If you bought the book in 1 IBM, there is no need to buy a new one (same book as Accounting 1 IBM).
Fundamentals of Corporate FinanceVerplicht
 • Auteur: Brealey, Myers and Marcus
 • Uitgever: McGraw-Hill
 • Editie: 11th
 • ISBN-nr: 978-12-651-0259-3
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
 • Opmerking: If students already purchased this handbook last year for the course unit 'Banking & Finance', they do not need to purchase it now.
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
RekenmateriaalVerplicht
 • Code: 1460
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges50,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 20/09/2021 or 14/02/2022
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd4,50 uren
 • Duur: 1 semester
Zelfstudie
Zelfstudie120,50 uren
 • Duur: 1 semester

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about the educational organisation.

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made.

Education and assessment will be organised as described on these ECTS sheets, except when measures must be taken due to a pandemic, and other education and assessment methods are used accordingly.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk65,00
eerste of tweede examenperiode buiten examenroosterSchriftelijk35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the study guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements.
The student must always correctly refer to the source when using the intellectual property of others (texts, ideas, images, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered an irregularity (see study contract and student course guide for the plagiarism procedure).
Specifications regarding the assessment methods and the grading process can be found in the study guide that is made available at the start of the academic year through the digital learning platform Canvas.
Correct and appropriate language use increases the clarity of a text. Giving proper consideration to correct language use can therefore enhance your chances of success!