Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
International Trade IBM12934/9990/2122/1/40
Studiegids

International Trade IBM

12934/9990/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben) EN (eerder ingeschreven voor Law OF simultaan te volgen met Law) EN (eerder ingeschreven voor Logistics & Supply Chain Management OF simultaan te volgen met Logistics & Supply Chain Management).
Totale studietijd: 151,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2021 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2022 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, De Bruyn Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 3 of Semester 4

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiënt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0114De student analyseert kritisch logistieke processen in een complexe gecontroleerde of eenvoudige reële bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0117De student analyseert kritisch juridische processen in een complexe gecontroleerde of eenvoudige reële bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0200De bachelor BEM draagt op een breeddenkende wijze samen met verschillende actoren actief bij aan de realisatie van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.LeerresultaatBS
BEM/0207De student reikt oplossingen aan om risico's, die het bereiken van de (strategische) doelstellingen in de weg kunnen staan, te vermijden of te beperken.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0500De bachelor BEM handelt op een ethische, duurzame, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze en heeft aandacht voor de internationale en/of interculturele context.LeerresultaatBS
BEM/0513De student houdt ermee rekening dat de internationale culturele, economische en/of politieke context zowel het eigen professioneel functioneren als de bedrijfsprocessen kan beïnvloeden. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/1100De bachelor BEM neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, is zelfsturend, reflecteert over het eigen handelen en dat van anderen, volgt zelfstandig (internationale) tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten in zijn handelen en denken.LeerresultaatBS
BEM/1108De student reflecteert over zijn eigen ontwikkeling en functioneren binnen een semi-professionele context. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/1109De student licht de (internationale) actualiteit en nieuwe trends binnen het specifieke vakgebied kritisch door. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/1900De bachelor BEM heeft inzicht in internationale bedrijfsvoering, kan uitdagingen en opportuniteiten in een bestaande of nieuwe globale bedrijfscontext identificeren, analyseren en beoordelen en is daarbij alert voor economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en culturele factoren.LeerresultaatBS
BEM/1915De student past de relevante wet- en regelgeving toe in een duidelijk omschreven internationale context. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS

Omschrijving Inhoud

International Trade

Introduction to international trade
Globalisation
Instruments of trade policy
Strategy of international business
Entry strategy and strategic alliances
Incoterms
International payment techniques
Transport modes and intermediaries
Transport documents
Global production and supply chain management
Commercial law

Introduction to commercial law
Belgian commercial law: Businesses - companies - intermediaries - enterprises in difficulty
European commercial law: commercial agency - free competition - capita selecta of European commercial law
Insurances
Social and tax status of expats in Belgium

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
 • Opmerking: theory provided and discussed in the presentations, classes and assignments
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges48,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 20/09/2021 or 14/02/2022
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd3,00 uren
 • Duur: 1 semester
Zelfstudie
Zelfstudie100,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 20/09/2021 or 14/02/2022

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about the educational organisation.

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come to class insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made.

Education and assessment will be organised as described on these ECTS sheets, except when measures must be taken due to a pandemic, and other education and assessment methods are used accordingly.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the study guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements.
The student must always correctly refer to the source when using the intellectual property of others (texts, ideas, images, etc.). This skill is crucial. Using own previous work (for other course units or from previous academic years) is also only allowed with clear reference to the source and the permission of the lecturer. Plagiarism is considered an irregularity (see study contract and student course guide for the plagiarism procedure).
Students themselves must bring the necessary equipment in order to take the exam/test on laptop (e.g. charged laptop battery, earphones, webcam etc.)
Correct and appropriate language use increases the clarity of a text. Giving proper consideration to correct use of language can thus contribute to your chances of success.
The exam consists of 50% Commercial Law and 50% International Trade