Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Banking & Finance11039/10987/2223/1/69
Studiegids

Banking & Finance

11039/10987/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor of International Business Management, trajectschijf 1
 • Programmes Incoming Students
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 140,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2022 (georganiseerd in semester 1) of 15.03.2023 (georganiseerd in semester 2)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0100De bachelor BEM beschrijft en analyseert kritisch in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en past deze inzichten zelfstandig toe in functie van efficiënt en effectief bedrijfsbeheer.LeerresultaatBS
BEM/0101De student beschrijft financiële processen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.Leerdoel ElementairBS
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.LeerresultaatBS
BEM/0401De student analyseert een probleem/proces/opdracht nauwgezet en onderscheidt deelproblemen waar relevant. Leerdoel ElementairBS
BEM/1900De bachelor BEM heeft inzicht in internationale bedrijfsvoering, kan uitdagingen en opportuniteiten in een bestaande of nieuwe globale bedrijfscontext identificeren, analyseren en beoordelen en is daarbij alert voor economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en culturele factoren.LeerresultaatBS
BEM/1910De student beschrijft algemene economische en bedrijfskundige principes in een internationale omgeving.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen


Omschrijving Inhoud

Ch 1: Goals and governance of the corporation
Ch 2: Financial markets and institutions
Ch 3: The bank balance sheet
Ch 5: The time value of money
Ch 6: Valuing bonds
Ch 7: Valuing stocks
Ch 14: Introduction to corporate finance
Ch 15: How corporations raise venture capital and issue securities
Ch 22: International financial management

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
Fundamentals of Corporate FinanceVerplicht
 • Auteur: Brealey, Myers and Marcus
 • Uitgever: McGraw-Hill
 • Editie: 11th
 • ISBN-nr: 978-12-651-0259-3
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 20/09/2021 or 14/02/2022
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
 • Duur: 1 semester
Zelfstudie
Zelfstudie102,00 uren
 • Duur: 1 semester

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

See the Study Guide of this course unit for more details about the educational organisation.

In the context of blended learning, you are required to prepare thoroughly for the lessons and coaching sessions. You are expected to study the theory and prepare the exercises independently. If you come to class insufficiently prepared, you may be denied access to the classroom until the required preparations are made.

Education and assessment will be organised as described on these ECTS sheets, except when measures must be taken due to a pandemic, and other education and assessment methods are used accordingly.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

See the study guide of this course unit for more details about evaluation and other agreements.