Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
Computer Science & Software Egineering I (T)25060/10986/2223/1/54
Studiegids

Computer Science & Software Egineering I (T)

25060/10986/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • New Media Development binnen Multimediaproductie
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de grafische en digitale media als Computer Science & Software Engineering I
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 179,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2022 (georganiseerd in semester 1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Docenten: Raes Kristof
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 3

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GDM/2022-23/1000De Bachelor GDM maakt gebruik van complexe en gespecialiseerde vaardigheden om autonoom een web- en/of nieuwe media-applicatie, in een niet-vertrouwde context te ontwikkelen. LeerresultaatBS
GDM/2022-23/1003De student interpreteert en analyseert een opdracht vanuit verschillende standpunten met het oog op het ontwerpen en ontwikkelen van een media-applicatie. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
GDM/2022-23/1004De student past verschillende technieken uit de computerwetenschappen en software engineering toe die gebruikt worden om een media-applicatie te ontwikkelen. Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS

Omschrijving Inhoud

Deel 1: Introductie

 • Wat is Computer Science?
 • Wat is Software Engineering?
 • Herhaling van begrippen uit Fundamentals of Graphical & Digital Media: Besturingssystemen

Deel 2: Programmeerconcepten

 • Paradigma's
 • Talen
 • Fundamenten
 • Patterns
 • Algoritmen
 • UML (Unified Modeling Language)
 • OOP (Object-Oriented Programming)
 • Documenteren
 • Clean Code

Deel 3: Frameworks

 • Back-end
 • Front-end

Deel 4: Data

 • Courante dataformaten
 • Datatypen
 • Datastructuren
 • Open Data
 • Big Data
 • Databases

Deel 5: Cloud Computing

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Cursusteksten
Studiemateriaal via digitale leeromgeving CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
Microsoft Visual Studio CodeVerplicht
 • Medium: Internet
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
Studentenlicentie LinkedIn LearningVerplicht
 • Editie: 2022-2023
 • ISBN-nr: 998-00-000-0007-5
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
 • Opmerking: De algemene voorwaarden van de studentenlicentie voor Lynda.com/LinkedIn Learning kunnen teruggevonden worden op Mijn Dinar.
  Dit artikel ligt niet in de campusshop. De log-in gegevens van dit artikel worden u toegestuurd binnen de week.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges36,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Locatie: MAR
Taken in zelfstudietijd
Taken in zelfstudietijd30,00 uren
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd3,00 uren
 • Locatie: MAR
Zelfstudie
Zelfstudie110,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie Canvas. De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk50,00
eerste examenperiode buiten examenroosterWerkstuk50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Bij te laat indienen van een opdracht, maar minder dan 24 uur na de deadline, wordt 1/3 van de punten afgetrokken. Na 24 uur te laat indienen, zal een nul worden toegekend voor deze opdracht.